Projekat RECEKO

 

 

          

RECEKO

 

Cilj ogleda jeste osposobiti škole kao regionalne centre kompetencija (RECEKO škole) koje:

1.     Samoodgovorno i na merljiv način stalno poboljšavaju kvalitet svoga rada, primenjujući Model izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (European Foundation for Quality Management  EFQM model);

2.     Pouzdano i kompetentno obrazuju i obučavaju mlade i odrasle za potrebe tržišta rada na regionalnom nivou, tako da su sa svojim znanjima,veštinama i stavovima konkurentni prilikom zapošljavanja;

3.     Uspostavljaju prilagodljivu i dinamičnu organizacionu strukturu zasnovanu na timskom radu i odgovornosti svakog zaposlenog za ostvarivanje utvrđenih ciljeva;

4.     Delotvorno upravljaju partnerstvima, kadrovima, finansijama, infrastrukturom i procesima, radi postizanja optimalnih rezultata i jačanja nivoa na kojima se odvijaju procesi u školi;

5.     Povezuju se na regionalnom nivou sa socijalnim partnerima i preuzimaju svoj deo odgovornosti za razvoj društvene sredine.

 

 Očekivani ishodi: RECEKO škole su osposobljene da svojim aktivnostima, u saradnji sa socijalnim partnerima, otvoreno i delotvorno:

 • prate obrazovne potrebe na regionalnom nivou;
 • pripremaju programsku ponudu za obrazovanje i obučavanje mladih i odraslih;
 • razvijaju modularne programe obuka u područjima rada za koja su verifikovane;
 • stvaraju mehanizme za prepoznavanje obrazovne potrebe posebnih ciljnih grupa;
 • utiču i pomažu zapošljavanju mladih i odraslih, lica sa smetnjama u razvoju, invaliditetom, socijalnom uskraćenošću i iz osetljivih društvenih grupa;
 • razvijaju modele za efikasnu međusobnu saradnju škola u ostvarivanju programa obrazovanja i obučavanja;
 • ostvaruju obrazovanje i obučavanje odraslih na osnovu utvrđenih ciljeva i principa koji uvažavaju njihovo prethodno iskustvo i stečeno znanje;
 • utvrđuju stručne kompetencije i kvalifikacije proveravanjem prethodnog učenja odraslih lica koja traže zaposlenje;
 • obezbeđuju jačanje kompetencija i motivacije zaposlenih;
 • posluju s pažnjom dobrog domaćina;
 • upravljaju kadrovima obezbeđujući optimalnu podelu poslova prema njihovim kompetencijama;
 • projektno planiraju aktivnosti sektora i timova;
 • kontinuirano vrednuju i povećavaju kvalitet rada, efikasno unapređuju procese u školi i uspostavljaju upravljanje i rukovođenje zasnovano na ciljevima.

 

Izveštaj Receko tima za proteklu školsku

2009/10. godinu

 

U septembru 2009.godine započela  je rad Upravljačka grupa koju čine predstavnici dvanaest škola, direktor i po jedan nastavnik, predstavnik ministarstva Radovan Živković i predstavnik GTZ Gustav Rajer. Tada su definisani ciljevi ogleda, oblasti rada i vremenska dinamika aktivnosti.

U oktobru 2009.godine školski Receko tim uradio je Studiju početnog stanja naše škole a školski tim za komunikaciju izradio nacrt plana za komunikacijsku inicijativu.

U novembru 2009.godine organizovano je studijsko putovanje u Nemačku, kojom prilikom je naša škola dobila partnersku školu iz Osterholca kod Bremena.

Početkom decembra 2009.godine započete su aktivnosti na opremanju školske Receko kancelarije i krajem godine je kancelarija otvorena.

U februaru 2010.godine održan je seminar na temu: „Izmenjena organizacija škole kao kvalitativni element za modernizaciju stručnih škola u Srbiji“ i započeo je rad na izradi nove školske organizacije zasnovane na sektorima i timovima.

U martu mesecu 2010.godine uz pomoć većeg dela kolektiva izrađen je predlog nove školske organizacione šeme, a Upravljačka grupa je odmah zatim, zajedno sa svim školskim Receko timovima, započela rad na analizi okvirnog modela statuta Receko škola. Te aktivnosti su trajale sve do maja meseca 2010.godine, kada je predlog statuta, posle ekspertske analize advokatskog tima, poslat u Ministarstvo na konačno mišljenje.

U maju mesecu 2010.godine održan je seminar : „Razvoj slike vodilje za regionalne centre kompentencija“, na kome je istaknut značaj slike vodilje svake škole za utvrđivanje njenog identiteta. Tokom maja i juna članovi školskog Receko tima prošli su i obuku:“ Veštine komunikacije“. Jedan član tima učestvovao je i u radu PR foruma.

U junu 2010.godine održan je seminar na temu: „Školski projektni menadžment“, koji za cilj ima unapređenje rada škole kroz projekte koji se odvijaju u samoj školi.

Početkom jula meseca započele su aktivnosti na izgradnji školskog  Menadžmenta upravljanja kvalitetom. Menadžeri za upravljanje kvalitetom podržavaju rukovodstvo škole pri uobličavanju školskog sistema upravljanja (sistem ciljeva, organizaciona struktura, organizacija procesa, sveobuhvatni kontroling), uzimajući u obzir odgovarajuće međunarodne standarde.

 

U TOKU SU SLEDEĆE  AKTIVNOSTI ŠKOLSKOG RECEKO TIMA :

 

 • Upravljačka grupa i članovi školskih Receko timova sa predstavnikom Ministarstva R. Živkovićem učestvuju u izradi  Programa ogleda Receko škola, koji će potom biti dostavljen Ministarstvu na usvajanje
 • U toku su i aktivnosti na implementaciji Receko statuta, naime biće formirana jedna manja radna grupa koja će korigovati Statut tako da bude u zakonskim okvirima, a zatim će biti dostavljen školama na usvajanje
 • U toku je i rad PR foruma na aktivnostima vezanim za jedinstveno i usaglašeno  promovisanje vrednosti projekta Receko; trenutno članovi foruma rade na izradi flajera
 • Školski Receko tim aktivno radi i na izradi tzv. mape procesa koja treba da sadrži sve procese u školi, postojeće ili potencijalne, za koje je moguće napraviti procedure. Mapa procesa i priprema školske dokumentacije u elektronskoj formije neophodna za nastavak izgradnje školskog Menadžmenta kontrole kvaliteta