Istorija škole

Istorija škole

Kratak opis istorije škole:

   Početak rada Mašinsko-elektrotehničke škole vezuje se za 12.decembar 1947.god. kada je formirana Stručna produžna škola za učenike u privredi. U ovom periodu ovo je prva srednja stručna škola i predstavlja značajan događaj u istoriji grada i u njegovom razvoju – ekonomskom i duhovnom. 

   Godine 1950. školovanje je završila prva generacija kvalifikovanih majstora različitih struka i zanatskih opredeljenja. U periodu od 1953. (kada je i osnovana Fabrika automobila FAP- Priboj) do 1960. god. u okviru Fabrike radila je Majstorska škola za obrazovanje i dokvalifikaciju radnika kao i Škola za strane jezike, razni kursevi, seminari, specijalizacije...

   Pri Fabrici automobila 1960. godine otvorena je Tehnička škola za obrazovanje tehničara mašinskog i motornog smera i ovo je bila prva srednja stručna škola u Raškoj oblasti. Prva generacija sa stečenom diplomom četvrtog stepena stručne spreme završila je školovanje 1964. godine.

   Od 1960.god. škola se razvijala ali je i menjala svoje ime. Nosili smo nazive: Tehnička škola, Mašinski školski centar, Mašinska tehnička škola, Obrazovni centar u Priboju, Obrazovni centar,, Veljko Vlahović“, Srednja škola  ,,Veljko Vlahović“.

     Od 23.novembra 1992.god. škola nosi današnji naziv Mašinsko - elektrotehnička škola.

    U Mašinsko-elektrotehničkoj školi u periodu od 1947. godine do 2016./2017. godine školovanje je završilo oko 16000 učenika ili 66 generacije maturanata. Mnogi od njih su postali uspešni radnici, majstori, zanatlije ili su nastavili školovanje na višim i visokim školama i postali inženjeri mašinstva, elektrotehnike, poljoprivrede, šumarstva, profesori, pravnici, ekonomisti, ali i slikari, novinari...

    Školske 2017/2018. godine  škola ima 400 učenika  i 62 zaposlena.

 

Ritam rada

 Ritam rada:

Nastava je organizovana u jednoj smeni. 

 

čas

od

do

1.

8.00

8.45

2.

8.50

9.35

3.

10.00

10.45

4.

10.50

11.35

5.

11.45

12.30

6.

12.35

13.20

7.

13.30

14.15