Istorija škole

Istorija škole

Kratak opis istorije škole:

   Početak rada Mašinsko-elektrotehničke škole vezuje se za 12.decembar 1947.god. kada je formirana Stručna produžna škola za učenike u privredi. U ovom periodu ovo je prva srednja stručna škola i predstavlja značajan događaj u istoriji grada i u njegovom razvoju – ekonomskom i duhovnom. 

   Godine 1950. školovanje je završila prva generacija kvalifikovanih majstora različitih struka i zanatskih opredeljenja. U periodu od 1953. (kada je i osnovana Fabrika automobila FAP- Priboj) do 1960. god. u okviru Fabrike radila je Majstorska škola za obrazovanje i dokvalifikaciju radnika kao i Škola za strane jezike, razni kursevi, seminari, specijalizacije...

   Pri Fabrici automobila 1960. godine otvorena je Tehnička škola za obrazovanje tehničara mašinskog i motornog smera i ovo je bila prva srednja stručna škola u Raškoj oblasti. Prva generacija sa stečenom diplomom četvrtog stepena stručne spreme završila je školovanje 1964. godine.

   Od 1960.god. škola se razvijala ali je i menjala svoje ime. Nosili smo nazive: Tehnička škola, Mašinski školski centar, Mašinska tehnička škola, Obrazovni centar u Priboju, Obrazovni centar "Veljko Vlahović", Srednja škola  "Veljko Vlahović".

     Od 23.novembra 1992.god. škola nosi današnji naziv Mašinsko - elektrotehnička škola.

    U Mašinsko-elektrotehničkoj školi u periodu od 1947. godine do 2020/2021. godine školovanje je završilo oko 17000 učenika ili 71 generacije maturanata. Mnogi od njih su postali uspešni radnici, majstori, zanatlije ili su nastavili školovanje na višim i visokim školama i postali inženjeri mašinstva, elektrotehnike, poljoprivrede, šumarstva, profesori, pravnici, ekonomisti, ali i slikari, novinari...

   Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije je izvršila kompletnu rekonstrukciju Mašinsko-elektrotehničke škole i izgradnju fiskulturne sale 2018/2019. godine

      Školske 2021/2022. godine  škola ima 421 učenika u 15 odeljenja i 68 zaposlenih.