Ritam rada

 Ritam rada:

Nastava je organizovana u jednoj smeni. 

 

čas

od

do

1.

8.00

8.45

2.

8.50

9.35

3.

10.00

10.45

4.

10.50

11.35

5.

11.45

12.30

6.

12.35

13.20

7.

13.30

14.15