Nastavno osoblje

 

NASTAVNO OSOBLJE

 

  Srpski jezik i književnost

1.     Jasna Pešut

2.     Nenad Penezić

3.     Jelena Stanković


Engleski jezik

1.     Nataša Popadić 

2.      Aida Šendelj


  Matematika

1.     Novica Komarica

2.     Miloš Šalipur

3.   Dragana Cincović


  Fizika

1.     Amra Rustemović


 Hemija

1.     Marija Janjić

2.   Mira Tanasijević


 Biologija

1.     Edib Klajić


 Istorija

1.     Nedžad Kozica


Geografija

1.     Svetlana Papić


   Sociologija

1.     Jelena Prijović


 Filozofija

   1.  Srećko Gujaničić


  Ustav i prava građana

1.     Svetlana Topisirović


   Likovna kultura

1.   Marija Prijović


   Fizičko vaspitanje

1.     Duško Dujović 

2.    Sanel Gibanica

3.   Željko Otašević


  Računarstvo i informatika 

1.    Miroslav Vidović


 Ekonomska grupa predmeta

1.  Gordana Bojanić

2.  Gordana  Milinković

3. Svetlana Topisirović

4. Marija Mitrović

5. Anica Cvijović


Mašinska grupa predmeta

1.     Dragan Ljujić

2.     Radoje Cvrkotić

3.     Raco Đajić

4.     Zvonko Prijović

5.     Aleksandar Cvrkotić

6.    Dragiša Filipović 

7.   Zoran Cvijović

8.    Dalibor Pušonja

9.   Saša Vlahović

10. Olgica Vasilić

11. Zoran Cvrkotić


  Elektro grupa predmeta

1.   Dragoljub Brašovanović

2.   Olivera Đurović

3.   Vitomir Raović

4.    Miloš Milićević

5.   Ivan Samardžić

6.   Jasmina Husović

7.  Marko Sparić


  Verska nastava

1.     Spasoja Vujanić

2.   Edin Hamzić


  Građansko vaspitanje

1. Svetlana Papić 

2. Nedžad Kozica

3.  Svetlana Topisirović

 

Savet roditelja

  SAVET RODITELJA ŠKOLSKA 2019/20. GODINA

Dragana Grujičić I-1   Slobodan Drčalić   III-1            
Miljana Kuburović     I-2            Mensur Hazirović     III-2           
Vukoman Jaćimović   I-3           Biljana Kašerić      III-3        
Viktorija Simović       I-4           Slađana Ikonić          III-4                     
Ivanka Mojićević     II-1        Sanja Milinković     IV-1         
Aleksandra Kašerić  II-2           Samira Demić      IV-2      
Brane Purić         II-3           Elvira Begović      IV-3 
Dušanka Gardović     II-4          
                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

Školski odbor

 

ŠKOLSKI ODBOR

 

PREDSTAVNICI ZAPOSLENIH:

1.     Dragoljub Brašovanović

2.     Miloš Milićević

3.     Miroslav Vidović

PREDSTAVNICI LOKALNE SAMOUPRAVE:

1.   Milija Petrić

2.    Slavko Moićević

3.    Esad Berbo

PREDSTAVNICI SАVETA RODITELJA:

1.    Dušanka Gardović

2.     Slađan Janović

3.     Goran Gordić

 

 

Pomoćno osoblje

POMOĆNO OSOBLJE

 

1.     Dragiša Andžić – domar

2.     Slovena Spajić - spremačica

3.     Svetlana Kovačević - spremačica

4.     Vera Jaćimović - spremačica

5.     Miljka Puzović - spremačica

6.    Kimeta Ćelović - spremačica 

7.  Vesna Komarica - spremačica