Nastavno osoblje

 

NASTAVNO OSOBLJE

 

  Srpski jezik i književnost

1.     Jasna Pešut

2.     Nenad Penezić

3.     Jelena Stanković

4.   Biljana Komarica

5.   Zlata Zuković


Engleski jezik

1.     Nataša Popadić 

2.      Aida Šendelj


  Matematika

1.     Novica Komarica

2.     Miloš Šalipur

3.   Dragana Cincović


  Fizika

1.     Amra Rustemović


 Hemija

1.     Marija Janjić

2.   Mira Tanasijević


 Biologija

1.     Edib Klajić

2.  Jovana Mališić


 Istorija

1.     Aleksandar Manović

2.   Dragan Gudurić


Geografija

1.     Svetlana Papić


   Sociologija sa pravima građana

1.     Svetlana Topisirović


Etika

   1.  Srećko Gujaničić


    Likovna kultura

   Muzička umetnost

1.   Slađana Kuburović


  Fizičko vaspitanje

1.     Duško Dujović 

2.    Sanel Gibanica

3.   Željko Otašević


  Računarstvo i informatika 

1.    Miroslav Vidović


 Ekonomska grupa predmeta

1.  Gordana Bojanić

2.  Gordana  Milinković

3. Svetlana Topisirović

4. Anica Cvijović

5. Marija Ljubojević


Mašinska grupa predmeta

1.     Radoje Cvrkotić

2.     Raco Đajić

3.     Zvonko Prijović

4.     Aleksandar Cvrkotić

5.    Dragiša Filipović 

6.    Dalibor Pušonja

7.   Saša Vlahović

8. Olgica Vasilić

9. Zoran Cvrkotić

10. Žarko Despić

11. Vukoman Jaćimović

12. Vladan Kašerić

13. Slavko Popović


  Elektro grupa predmeta

1.   Olivera Đurović

2.    Miloš Milićević

3.   Ivan Samardžić

4.   Jasmina Husović

5.  Marko Sparić

6. Bosiljka Filipović

7.  Filip Filipović


  Verska nastava

1.     Spasoja Vujanić

2.   Edin Hamzić


  Građansko vaspitanje

1. Svetlana Papić 

2. Jelena Prijović

3.  Zlata Zuković