Školski odbor

 

ŠKOLSKI ODBOR

 

PREDSTAVNICI ZAPOSLENIH:

1.     Dragoljub Brašovanović

2.     Miloš Milićević

3.     Miroslav Vidović

PREDSTAVNICI LOKALNE SAMOUPRAVE:

1.   Milija Petrić

2.    Slavko Moićević

3.    Esad Berbo

PREDSTAVNICI SАVETA RODITELJA:

1.    Dušanka Gardović

2.     Slađan Janović

3.     Goran Gordić