Školski odbor

 

ŠKOLSKI ODBOR

 

PREDSTAVNICI ZAPOSLENIH:

1.     Svetlana Topisirović

2.     Miroslav Vidović

3.    Saša Vlahović

PREDSTAVNICI LOKALNE SAMOUPRAVE:

1.   Jovo Polić

2.    Slavko Moićević

3.    Esad Berbo

PREDSTAVNICI SАVETA RODITELJA:

1.    Biljana Kašerić

2.     Dragana Grujičić

3.     Aleksandra Kašerić