Učenici generacije

UČENICI GENERACIJE MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE

2015/16       Miloš Radović – elektrotehničar računara     

2014/15.      Stefan Avramović – ekonomski tehničar     

2013/14.      Marija Šljuka – ekonomski tehničar     

2012/13       Nevena Dučić – ekonomski tehničar       

2011/12.       Jelena Simić – ekonomski tehničar 

2010/11.       Gole Dejan – ekonomski tehničar

2009/10.       Novaković Nevena – ekonomski tehničar

2008/09.       Ječmenica Jovana – ekonomski tehničar

2007/08.       Stikić Ivana – ekonomski tehničar

2006/07.       Radović Branko – elektrotehničar energetike

2005/06.       Kašerić Ljiljana – ekonomski tehničar

2004/05.       Grbić Rajko – elektrotehničar energetike

2003/04.       Vukosavljević Jelena – elektrotehničar energetike

2002/03.       Koldžić Marko – elektrotehničar energetike

2001/02.       Gardić Gordana – elektrotehničar energetike