TEME ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ RAČUNOVODSTVA

TEME ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ RAČUNOVODSTVA

 

ODELJENJE IV-5 - EKONOMSKI TEHNIČAR

 

 

 1. Bilans stanja i bilansna ravnoteža
 2. Poslovne knjige dvojnog knjigovodstva
 3. Pojam i knjiženje rashoda i prihoda na kontima uspeha
 4. Bilans uspeha – pregled rashoda i prihoda
 5. Godišnji obračuni i izveštaji banke
 6. Rezultat poslovanja – utvrdjivanje i prikazivanje u bilansu
 7. Evidencija osnovnih sredstava
 8. Pribavljanje osnovnih sredstava
 9. Otuđivanje osnovnih sredstava
 10. Evidencija nabavke  robe  trgovinskih preduzeća
 11. Realizacija  robe u unutrašnjem prometa
 12. Uvoz  i izvoz robe
 13. Komisioni poslovi
 14. Spoljnotrgovinsko poslovanje
 15. Komisiona kupovina
 16. Komisiona prodaja
 17. Specifičnosti  bankarskog knjigovodstva
 18. Evidencija plasmana i izvora sredstava banke
 19. Evidencija  finansijskog rezultata banke
 20. Osnove  planiranja, kontrole  i analize
 21. Blagajnička evidencija i dokumentacija
 22. Evidencija nabavke i troškova materijala.
 23. Materijal- pojam, vrste i dokumentacija
 24. Inventar ukupne imovine i rezultata
 25. Inventar- pojam, vrste i organizacija
 26. Obračun i knjiđenje rezultata poslovanja
 27. Evidencija rashoda
 28. Evidencija prihoda
 29. Poslovni prihodi i rashodi
 30. Evidencija zaliha
 31. Godišnji obračun poslovanja preduzeća
 32. Evidencija nabavke materijala po planskoj ceni
 33. Evidencija neposlovnih i vanrednih rashodai prihoda
 34. Evidencija robe
 35. Knjigovodstveno praćenje troškova proizvodnog procesa
 36. Izrada kalkulacija u proizvodnji
 37. Sistem obračuna troškova