Контакт

Локација

Вука Караџића бр. 5, 31330 Прибој, Србија


Контакт телефони

Директор

Звонко Пријовић
тел/факс: +381 33 2452170, +381 64 3190510

Секретар

тел/факс: +381 33 2452434

Рачуноводство

тел/факс: +381 33 2452536


E-MAIL: metskola@gmail.com

Средства буџета: 840-731660-64

Сопствени приходи: 840-731666-46

Савет родитеља: 840-1757760-59

Број регистрације у судском опису: FI 2691/93

PIB: 101205700

Матични број школе: 07351909

Регистарски број школе: 6172000275

Шифра делатности: 8532

Made by Savić Aleksa

© 2023 МЕТШ Прибој. Сва права задржана.